Archive for Czerwiec, 2012

Inwestowanie na giełdzie

Obecnie inwestować na giełdzie może każdy, choć nie bezpośrednio. Inwestycje giełdowe przynoszą duży zysk, ale są równocześnie obarczone dużym ryzykiem.

Inwestować można w różny sposób w zależności od: oczekiwanego zysku, temperamentu, ilości czasu jaki się chce poświęcić na to działanie oraz czasu po jakim chce się osiągnąć rezultaty.

Najczęściej indywidualni przedsiębiorcy sprzedają i kupują akcje co kilka dni na podstawie informacji ze spółek oraz informacji prasowych. Osoby, które posiadają trochę wolnego czasu na znajdowanie informacji chwalą sobie taki sposób inwestowania.

Można również kupować akcje na dłuższy okres, takie zakupy są robione na podstawie wieloletnich perspektyw spółek. Trzeba być w tym przypadku cierpliwym i akceptować wahania kursu. Osoby, które mają bardzo dużo wolnego czasu i do tego lubią adrenalinę, często korzystają z giełdy jednodniowej. W czasie sesji wielokrotnie sprzedają i kupują akcję tych samych spółek. W przypadku takiego rozwiązania znamy od razu zysk i stratę.

Warto jest się zastanowić czy będziemy inwestowali w jedną spółkę, co procentuje tym, że tylko jej poświęcimy czas i przez to będziemy lepiej poinformowani. Czy też dywersyfikujemy portfel akcji i kupujemy różne spółki co jest bezpieczniejsze  w przypadku bankructwa jednej ze spółek bądź kryzysu.

Ważna informacją przy inwestycjach giełdowych jest kwota jaką należy posiadać. W prawdzie nie ma minimum, ale rozsądnie jest założyć, że inwestować należy jeżeli posiada się 5000zł. Pozwala to na stworzenie małego portfela spółek, a prowizje nie będą przekraczały 1% przy założeniu, że inwestujemy przez internet.

Inwestycje emerytalne

Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że nie mamy na co liczyć ze strony Państwa. Zazdrościmy innym krajom, że tam emeryci żyją lepiej, jednak jest to bardzo często spowodowane faktem, że już w czasie swojej młodości zaczęli oszczędzać na swoją emeryturę. Polskie społeczeństwo jest coraz lepiej sytuowane i lepiej poinformowane.

Te trzy stwierdzenia powodują, że Polacy coraz częściej inwestują w swoje emerytury i dostatnią przyszłość. W związku z tym na rynku pojawia się coraz więcej produktów inwestycyjno – emerytalnych.

Rodzaj inwestycji w głównej mierze jest uzależniony od dwóch czynników:

  • jakiego zysku oczekujemy i tym samym na jakie ryzyko jesteśmy gotowi
  • w jakim wieku zaczynamy odkładać na swoją emeryturę.

Im szybciej zaczniemy inwestować w swoją emeryturę tym mniejsze miesięczne koszty będzie to pochłaniało.

Przykładowo jeżeli chcemy na emeryturze przez 20 lat dostawać dodatkowe 2000 zł, to musimy oszczędzać przez 30 lat po 200zł miesięcznie. Takie wyliczenie będzie prawdzwie dla osoby która zaczęła oszczędzać w wieku 37 lat a poszła na emeryturę w wieku 67 lat.

Jeżeli zaczęlibyśmy oszczędzać o 10 lat wcześniej, czyli oszczędzalibyśmy 40 lat po 200zł miesięcznie to w wieku 67 lat moglibyśmy liczyć przez 20 lat na dodatkowe 5790 zł miesięcznie.

Powyższa kalkulacja została zrobiona w oparciu o produkt oferowany przez firmę OVB. Założono zysk na poziomie 12% w skali roku w czasie oszczędzania oraz 4% podczas pobierania emerytury. Uwzględnione zostały koszty przykładowego produktu.

Oprócz długoterminowych produktów ubezpieczeniowych można również inwestować w inny sposób. Przykładem może być tutaj inwestycja w nieruchomości, która jest równie dobrą lokatą kapitału. Trzeba jednak pamiętać, że taka inwestycja jest dużo mniej elastyczna niż rozwiązania proponowane przez firmy ubezpieczeniowe.

Inwestowanie w nieruchomości

Nieruchomości to od wielu lat dźwignia napędowa światowych gospodarek. Analizując warunki europejskie można zauważyć, że inwestowanie w nieruchomości w dłuższej perspektywie czasu zawsze jest opłacalne.

Ważne jest dla czytającego aby zauważył, że mówimy o warunkach europejskich. W USA kilka lat temu pękła bańka spekulacyjna związana z tym rynkiem, a inwestorzy do dzisiaj liczą straty.

Z punktu widzenia potencjalnego inwestora wiele zależy od tego, skąd pochodzą środki. Jeżeli są to środki własne to może się okazać, że inwestowanie w giełdę jest bardziej opłacalne – choć na pewno obarczone większym ryzykiem. W przypadku, gdy nie posiadamy własnych środków, inwestowanie w nieruchomości jest o wiele prostszym rozwiązaniem.

Banki bardzo chętnie udzielają kredytów hipotecznych w przeciwieństwie do kredytów inwestycyjnych, szczególnie jeżeli inwestycją są walory jakiejś spółki.

Inwestując w nieruchomości inwestor musi wiedzieć, że jest to inwestycja długoterminowa i  związana z pewnymi kosztami dodatkowymi. Uniknięcie dodatkowych kosztów – jak np: podatek od sprzedaży jest możliwe jedynie w pewnych przypadkach. Warto jest również zastanowić się w jaki sposób będziemy rozliczali koszty związane z dostosowanie, utrzymaniem i ewentualnymi przychodami związanymi z nieruchomością.

Inwestując w nieruchomości mamy dwa przyszłe źródła dochodu. Jest to możliwość sprzedaży z zyskiem. W praktyce wartość nieruchomości w dłuższej perspektywie zawsze wzrośnie. Trzeba się jednak liczyć, że ewentualną sprzedaż należy dokonać w momencie dobrej koniunktury na rynku nieruchomości.

Z drugiej strony można czerpać zyski z wynajmu. Są to dochody na wysokim poziomie, które w perspektywie długoterminowej przyniosą spory zysk. Jeżeli zamierzamy czerpać dochód z wynajmu należy zwrócić uwagę na lokalizację ponieważ to ona w głównej mierze wpłynie na rentowność inwestycji.

Łącząc te dwa źródła dochodu powstaje produkt inwestycyjny, który przynosi zadowalający zysk zarówno w krótkiej jak i długiej perspektywie czasu. Dodatkowo poprzez amortyzację nieruchomości można uniknąć podatku od wynajmu.

Kupując nieruchomość można znaleźć ciekawą ofertę jeżeli sprzedającemu zależy na czasie bądź jest niekorzystna sytuacja na rynku.

Inwestycja w złoto

Jeszcze 5 lat temu inwestycja w złoto była postrzegana jako oznaka snobizmu, bądź zbyt daleko idącej ostrożności. Dzisiaj sytuacja wygląda już zupełnie inaczej.

Jak pokazały ostatnie lata świat inwestycji jest zmienny, a realny zysk zależy w głównej mierze od szybkich i dobrych decyzji. Nawet inwestycja w dobrze zapowiadającą się spółkę może być złym krokiem w przypadku kryzysu na skalę światową.

W takiej sytuacji okazuje się, że rynek rządzi się własnymi prawami a cena akcji nie odzwierciedla faktycznych możliwości spółek. Historia pokazuje, że zawsze w czasie kryzysu inwestowanie w złoto jest opłacalne. I nie jest to tylko zabezpieczenie posiadanego majątku lecz jego pomnażanie. Jeżeli 5 lat temu inwestor zainwestował w złoto to, jak podaje OVB Allfinanz, do dnia dzisiejszego pomnożył swoje pieniądze o 160%. Jest to naprawdę niezły wynik jak na 5 lat. Należy przy tym zaznaczyć, że jest to bardzo bezpieczna lokata kapitału.

Inwestowanie w złoto można podzielić na dwa przypadki:

Pierwszym i dla większości, szczególnie nie związanej mocno z giełdą,  bardziej naturalnym, jest inwestowanie w fizyczny kruszec. Jest bardzo wiele instytucji, które oferują zakup kruszcu w sztabkach. Większośc banków ma w sojej ofercie takie produkty i od kilku lat zauważają znaczny wzrost sprzedaży. Takie inwestowanie jest bezpieczne i odporne na kryzys.

Drugim typem inwstowania w złoto jest inwestowanie w spółki wydobywacze oraz kontrakty terminowe. Takie inwestycje, moga przynieść większy zysk, ale obarczone są ryzykiem i nie są odporne na kryzys. W realjach kryzysu nawet dobrze procsperująca spółka może mieć problemy związane z niedowartościowaniem.