Archive for Luty, 2013

Aktywa finansowe

Ustawa o rachunkowości bardo dokładnie określa co należy do aktywów finansowych przedsiębiorstwa.
Aktywa to cały majątek przedsiębiorstwa zarówno trwały jak i obrotowy. Ujmowane są one w bilansie i winny by równe pasywom. Zestawia się je wg płynności, począwszy od tych, które najłatwiej zamienić na środki pieniężne.

Aktywa finansowe nie są materialne, przedstawiają one prawo do własności aktywów materialnych np. akcje. Zaliczyć możemy do nich rozpoczęte inwestycje, wartości niematerialne i prawne, finansowy majątek trwały i krótkoterminowe papiery finansowe.
Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Wszelkie koszty ponoszone na inwestycje należą do aktywów finansowych. Oczekujemy bowiem, na przekór ryzyku, w przyszłości korzyści z inwestycji. Każdy inwestor liczy na zysk jednak zupełnie inaczej osiąga się go inwestując w akcje niż w modernizację środka trwałego. Wartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe nabyte przez przedsiębiorcę i możliwe do wykorzystania celem osiągnięcia zysku.
Zaliczyć do nich możemy: patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, licencje, prawo wieczystego użytkowania gruntu itp.

Finansowy majątek trwały to nic innego jak tylko długoterminowe papiery wartościowe. O terminie wykupu powyżej jednego roku.

Poniżej roku wszelkie papiery wartościowe zaliczymy do krótkoterminowych. Również należności i te krótkoterminowe jak i długoterminowe należą do aktywów finansowych.

Inwestowanie w wino

Choć wydaje się to nieprawdopodobne inwestować można w wino.

Zyski są wysokie a ryzyko prawie żadne.

Miłośnicy tego trunku pewnie zacierają ręce jednak chcąc dużo zyskać, od konsumpcji lepiej się wstrzymać. Ilość corocznie produkowanych butelek wina jest ograniczona.
Wzrost popytu wcale nie wiąże się ze wzrostem podaży. Pola winorośli mają ograniczoną powierzchnię i są w stanie wydać ograniczone plony. A zatem i ilość butelek jest ograniczona. Nie wszędzie można hodować odpowiednie szczepy winorośli. Te najznakomitsze pochodzą  głównie z Francji ale również Toskanii, Burgundii a nawet USA.

Wina, w które się inwestuje należą do najwyżej ocenianych przez krytyków win.  To oni decydują o jakości i wartości konkretnego trunku. Im więcej win z jednego rocznika zostanie skonsumowana, tym większą wartość przedstawiać będą pozostałe. A jeśli zaznaczymy, że wino im dojrzalsze tym lepsze to corocznie ich wartość wzrasta nieproporcjonalnie. Niestety na inwestowanie w wina mogą sobie pozwolić nieliczni.

Optymalna kwota przeznaczona na inwestycje powinna wynosić ok 25 000 zł, minimum  połowę tej kwoty. Zysków możemy się spodziewać na poziomie powyżej 100 % i poczekać powinniśmy na nie średnio 5 lat. Grono inwestorów w wino stale rośnie. Tym samym rosną ceny i zyski. Pamiętajmy o tym za każdym razem gdy otwieramy butelkę wina, szczególnie jeśli jest to wino „z górnej półki”.