Archive for the ‘Przyszłość’ Category

Inwestowanie w wino

Choć wydaje się to nieprawdopodobne inwestować można w wino.

Zyski są wysokie a ryzyko prawie żadne.

Miłośnicy tego trunku pewnie zacierają ręce jednak chcąc dużo zyskać, od konsumpcji lepiej się wstrzymać. Ilość corocznie produkowanych butelek wina jest ograniczona.
Wzrost popytu wcale nie wiąże się ze wzrostem podaży. Pola winorośli mają ograniczoną powierzchnię i są w stanie wydać ograniczone plony. A zatem i ilość butelek jest ograniczona. Nie wszędzie można hodować odpowiednie szczepy winorośli. Te najznakomitsze pochodzą  głównie z Francji ale również Toskanii, Burgundii a nawet USA.

Wina, w które się inwestuje należą do najwyżej ocenianych przez krytyków win.  To oni decydują o jakości i wartości konkretnego trunku. Im więcej win z jednego rocznika zostanie skonsumowana, tym większą wartość przedstawiać będą pozostałe. A jeśli zaznaczymy, że wino im dojrzalsze tym lepsze to corocznie ich wartość wzrasta nieproporcjonalnie. Niestety na inwestowanie w wina mogą sobie pozwolić nieliczni.

Optymalna kwota przeznaczona na inwestycje powinna wynosić ok 25 000 zł, minimum  połowę tej kwoty. Zysków możemy się spodziewać na poziomie powyżej 100 % i poczekać powinniśmy na nie średnio 5 lat. Grono inwestorów w wino stale rośnie. Tym samym rosną ceny i zyski. Pamiętajmy o tym za każdym razem gdy otwieramy butelkę wina, szczególnie jeśli jest to wino „z górnej półki”.

Otwarty Fundusz Inwestycyjny

Zgromadzenie oszczędności nie jest w dzisiejszych czasach zadaniem łatwym. Większość z nas żyje z miesiąca na miesiąc i nadmiar gotówki chętnie przeznacza na mniejsze lub większe przyjemności.

Oszczędzanie wymaga poświęceń i wytrwałości. Jeśli wiec jesteśmy, szczęśliwymi, posiadaczami nadmiaru gotówki powinniśmy pozwolić pieniądzom pomnażać się. Inwestowanie wcale nie musi wiązać się z ryzykiem ani posiadaniem dużej wiedzy specjalistycznej. Dobrym rozwiązaniem jest przystąpienie do Otwartego Funduszu Inwestycyjnego. Zasady funkcjonowania funduszu reguluje ustawa. Nadaje ona Funduszom Inwestycyjnym osobowość prawną i umożliwia jego uczestnikom współinwestowanie środków pieniężnych.

Według ustawy jedynym przedmiotem działalności funduszy jest lokowanie środków finansowych w papiery wartościowe, instrumenty rynku finansowego oraz inne prawa majątkowe. Lokowaniem środków zajmują się specjaliści, dużo bardziej skuteczni niż indywidualni inwestorzy. Członkiem Otwartego Funduszu Inwestycyjnego może zostać każdy (osoby fizyczne, osoby prawne oraz instytucje nie posiadające osobowości prawnej) poprzez nabycie jednostek uczestnictwa. Zainwestowanie środków pieniężnych w OFI jest bezpiecznym rozwiązaniem. Jednostki uczestnictwa możemy zakupić w każdym momencie istnienia funduszu a OFI jest zobowiązany do ich odkupienia na naszą prośbę. Oznacza to, że Fundusz musi być gotowy, w każdym momencie, do wypłaty środków swoim członkom dlatego też inwestuje w płynne instrumenty finansowe. Cena jednostek uczestnictwa ustalana jest codziennie.

Wartość funduszu można łatwo policzyć mnożąc cenę jednostek uczestnictwa przez ich ilość. Liczba jednostek uczestnictwa jest zmienna. Im więcej członków funduszu tym jednostek więcej. Zbywana jednostka uczestnictwa pomniejsza ogólną ich liczbę. Wynika to z tego, że jednostki uczestnictwa nie są papierami wartościowymi. Nie można ich odsprzedać innej osobie. Dopuszczalne jest jedynie ich dziedziczenie. Możliwe jest również ich dzielenie. Możemy zatem zostać właścicielem np. połowy jednostki uczestnictwa.Inwestując w OFI nie możemy się spodziewać ani szybkich ani dużych zysków. Jest to idealne rozwiązanie dla osób obawiających się ryzyka inwestycyjnego oraz tych którzy lubią mieć ciągły dostęp do swoich pieniędzy. Inwestowanie w OFI nie wymaga zamrażania pieniędzy jak lokata czy Zamknięty Fundusz Inwestycyjny. Warto więc zainwestować w OFI i zawsze znać sumę swoich oszczędności.

Inwestycje emerytalne

Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że nie mamy na co liczyć ze strony Państwa. Zazdrościmy innym krajom, że tam emeryci żyją lepiej, jednak jest to bardzo często spowodowane faktem, że już w czasie swojej młodości zaczęli oszczędzać na swoją emeryturę. Polskie społeczeństwo jest coraz lepiej sytuowane i lepiej poinformowane.

Te trzy stwierdzenia powodują, że Polacy coraz częściej inwestują w swoje emerytury i dostatnią przyszłość. W związku z tym na rynku pojawia się coraz więcej produktów inwestycyjno – emerytalnych.

Rodzaj inwestycji w głównej mierze jest uzależniony od dwóch czynników:

  • jakiego zysku oczekujemy i tym samym na jakie ryzyko jesteśmy gotowi
  • w jakim wieku zaczynamy odkładać na swoją emeryturę.

Im szybciej zaczniemy inwestować w swoją emeryturę tym mniejsze miesięczne koszty będzie to pochłaniało.

Przykładowo jeżeli chcemy na emeryturze przez 20 lat dostawać dodatkowe 2000 zł, to musimy oszczędzać przez 30 lat po 200zł miesięcznie. Takie wyliczenie będzie prawdzwie dla osoby która zaczęła oszczędzać w wieku 37 lat a poszła na emeryturę w wieku 67 lat.

Jeżeli zaczęlibyśmy oszczędzać o 10 lat wcześniej, czyli oszczędzalibyśmy 40 lat po 200zł miesięcznie to w wieku 67 lat moglibyśmy liczyć przez 20 lat na dodatkowe 5790 zł miesięcznie.

Powyższa kalkulacja została zrobiona w oparciu o produkt oferowany przez firmę OVB. Założono zysk na poziomie 12% w skali roku w czasie oszczędzania oraz 4% podczas pobierania emerytury. Uwzględnione zostały koszty przykładowego produktu.

Oprócz długoterminowych produktów ubezpieczeniowych można również inwestować w inny sposób. Przykładem może być tutaj inwestycja w nieruchomości, która jest równie dobrą lokatą kapitału. Trzeba jednak pamiętać, że taka inwestycja jest dużo mniej elastyczna niż rozwiązania proponowane przez firmy ubezpieczeniowe.