Urlop macierzyński, rodzicielski czy wychowawczy stanowi przerwę w pracy. Mimo to osoby przebywające na takich urlopach mogą dalej korzystać ze świadczeń bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach NFZ, ponieważ są ubezpieczone. Odbywa się to jednak na nieco innych zasadach. Ustawodawca zapewnił tym osobom szczególną ochronę w zakresie ubezpieczenia i dostępu do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Przypatrzmy się bliżej tej sytuacji.

Na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim

Szczególna sytuacja dotyczy kobiet, które dopiero co urodziły dziecko. Pozostając na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim pracodawca nie opłaca kosztów ubezpieczenia zdrowotnego. Pomimo to ubezpieczenie trwa dalej. Co ważne, takie rozwiązanie dotyczy również mężczyzn przebywających na urlopie ojcowskim.

Pracodawca, który udzielił takiego urlopu wykazuje w miesięcznym raporcie RCA kod tytułu ubezpieczenia 12 40 i zerową podstawę składek zdrowotnych. W raporcie przerw RSA osoba na macierzyńskim będzie miała kod przerwy 311, na rodzicielskim 319, a na ojcowskim 327, z wykazaną kwotą zasiłku macierzyńskiego, rodzicielskiego lub ojcowskiego.

Na urlopie wychowawczym

Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku przebywania na urlopie wychowawczym. W raporcie miesięcznym RCA lub RZA osoby takie mają kod 12 11. W raporcie przerw w opłacaniu składek RSA należy wykazać kod przerwy 121 lub 122. Musimy w RCA lub RZA wykazać podstawę wymiaru i składki. Kwotę składek płaci jednak za pracodawcę budżet państwa.

Jeżeli urlop wychowawczy jest udzielony przez kilku pracodawców, składki rozlicza tylko jeden zakład pracy – ten, który udzielił najwcześniej urlopu wychowawczego. W przypadku, gdy kilku płatników udzieliło jednocześnie urlopu wychowawczego pracownik powinien wybrać płatnika, który będzie rozliczał składki i poinformować go o tym.

Kiedy osoba na wychowawczym jednocześnie pracuje lub prowadzi inną działalność rodzącą obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, wówczas składki z tytułu urlopu wychowawczego nie należą się.

Składka i podstawa jej wymiaru

Składki obliczane są od podstawy wymiaru, którą stanowi wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. W 2018 r. jest to kwota 520 zł, co oznacza, że składka zdrowotna wyniesie 46,80 zł.

Pamiętajmy, że składka ta jest niepodzielna. Oznacza to, że rozpoczynając urlop wychowawczy nawet w ostatnim dniu miesiąca, za ten miesiąc budżet państwa opłaci za nas składkę w pełnej wysokości, bez proporcjonalnego jej zmniejszania.