O tym, że nie spłacanie zobowiązań finansowych skutkuje wpisaniem do krajowego rejestru dłużników, wie chyba każdy. Jednak nie wszyscy są świadomi, że instytucja zbiera tylko negatywne informacje. Wbrew nazwie, która mogłaby taki stan rzeczy sugerować, KRD nie gromadzi danych tylko o osobach posiadających zadłużenie. Są sytuacje, kiedy wpisy mogą mieć charakter pozytywny. Krajowy rejestr dłużników (więcej: https://kapitalni.org/pl/artykuly/rejestr-dluznikow-niewyplacalnych-co-oznacza-i-w-jakiej-sytuacji-dokonuje-sie-wpisu-do-rejestru-dluznikow,73,201) jest bowiem bazą, która również gromadzi dane o osobach i podmiotach, które terminowo spłacają raty. Żeby jednak mogło tak się stać, dany podmiot musi wystąpić z odpowiednim wnioskiem. Jakie są korzyści pozytywnego figurowania w KRD?

Nie tylko negatywny obraz

Głównym zadaniem, jakie ma spełniać krajowy rejestr dłużników jest oczywiście zbieranie i udostępnianie danych dotyczących osób i podmiotów, które w wyniku utraty płynności finansowej, nie regulują swoich zobowiązań finansowych. Ma to przestrzegać ewentualnych kontrahentów przed podpisaniem umowy z niewypłacalnym i nierzetelnym podmiotem. Zadaniem KRD jest zatem minimalizowanie ryzyka dla firm, które związane jest z zagrożeniem nieotrzymania w terminie wynagrodzenia, co z kolei mogłoby pogorszyć płynność finansową tego przedsiębiorstwa.

Pozytywny wpis w KRD

Jednak KRD to instytucja, której zadaniem jest nie tylko przestrzeganie przed niewypłacalnymi kontrahentami, ale także pozytywne budowanie wizerunku. Osoby lub podmioty, które wszystkie swoje zobowiązania finansowe (leasing, pożyczka, kredyt, opłaty abonamentowe, itp.) spłacają w terminie, mogą również znaleźć się w krajowym rejestrze dłużników. Zgromadzenie pozytywnej historii stanowi uwiarygodnienie  podmiotu w oczach kontrahenta, buduje wizerunek sumienności, rzetelności, odpowiedzialności za swoje decyzje i co najważniejsze – wypłacalności. Informacje takie mogą być bardzo potrzebne w przypadku np. starania się o kredyt lub pożyczkę, zawieraniu umowy leasingowej czy podpisywaniu umowy abonamentowej np. na korzystanie z usług sieci komórkowej czy dostaw internetu. Pozytywna historia pomaga uzyskać zdolność kredytową.

Czy pozytywny wpis znajdzie się w bazie z automatu?

Żeby móc znaleźć się w KRD w pozytywnym kontekście, należy samemu o to zadbać. Instytucja nie wprowadza bowiem takich informacji w sposób automatyczny. Każdy, kto chce, by jego pozytywna historia została udostępniona potencjalnym kontrahentom, musi najpierw wystąpić z wnioskiem o jej wpisanie do KRD. Oczywiście, proces ten wiąże się z koniecznością udzielenia zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz informacji dotyczących wpisu.