Komisja Nadzoru Finansowego jest organem, który w sposób kompleksowy dba o to, aby rynek finansów funkcjonował zgodnie z prawem. Pełni on wiele kluczowych funkcji, które mają na celu ochronę interesów wszystkich podmiotów działających na rynku. Bez KNF ciężko wyobrazić sobie bezpieczne korzystanie z usług przedsiębiorstw z branży finansów np. banków. Organ przeciwdziała wszelkim potencjalnym oszustwom, poprzez monitorowanie rynku. Jakie funkcje pełni Komisja Nadzoru Finansowego?

Kontrola rynku finansowego

Jak wyżej wspomniano, KNF ma za zadanie monitorować rynek finansowy. Kontrola ta ma na celu wyeliminowanie wszelkich podmiotów, które działają nieuczciwie np. oddziałują na kontrahentów w celu niekorzystnego rozporządzenia mieniem. W dzisiejszych czasach coraz częściej powstają przedsiębiorstwa, które narażają swoich klientów i wspólników na straty. Mowa tutaj np. o piramidach finansowych, które nie posiadają licencji uprawniającej do funkcjonowania na rynku.

Eliminacja nieuczciwych podmiotów

To Komisja Nadzoru Finansowego dzięki swoim uprawnieniom może wyeliminować przedsiębiorstwa działające niezgodnie z prawem. Oprócz wykluczenia ich z obrotu, organ może nałożyć na nie dotkliwą karę finansową. Na uwagę zasługuje fakt, że przewodniczący KNF posiada uprawnienia prokuratorskie. Wynika z tego, że może on występować przed sądem, jako oskarżyciel. Są to działania, które mają zmniejszyć ilość przestępstw na rynku finansów.

Legalizacja ustaw

KNF dokonuje opinii projektów, czy też aktów prawnych przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Organ nie posiada jednak inicjatywy ustawodawczej. Oznacza to, że prawnie może on wyłącznie legalizować ustawy proponowane przez Ministerstwo Finansów.

Prezentacja rynku finansowego

Jednym z zadaniem KNF jest informowanie społeczeństwa o aktualnej sytuacja na rynku finansów. Właśnie dlatego stworzono listę ostrzegawczą, na której znajdują się podmioty wobec, których toczy się postępowanie karne. Na liście KNF znajdują się przedsiębiorstwa, które naruszają przepisy prawa. Ma ona charakter publiczny, tak więc dostęp do niej ma każda osoba. Jest to spore ułatwienie, dzięki któremu zmniejsza się ryzyko wystąpienia kolejnych oszustw finansowych.

Zwiększenie świadomości finansowej społeczeństwa

Przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku finansów nie zawsze są uczciwe. Ważne jest to, aby stosować się do zaleceń KNF, a istnieje duża szansa, że uda nam się rozpoznać umowę, która została skonstruowana nieprawidłowo. KNF organizuje systematycznie rożnego typu szkolenia, które są całkowicie bezpłatne.