Publiczne rejestry zwane księgami wieczystymi, to bardzo przejrzyste urzędowe zapisy historii nieruchomości, głównie w zakresie prawa do własności. Dla osób, które są potencjalnymi przyszłymi właścicielami księga wieczysta to podstawa – lektura obowiązkowa, której przeczytanie jest łatwe, a przy tym niezbędne dla uniknięcia kłopotów czy strat.

Spis właścicieli

Księga wieczysta w dużym uproszczeniu może być właśnie tak interpretowana – w jednym z rozdziałów są wymienieni wszyscy właściciele nieruchomości na przestrzeni czasu, w którym księgi były prowadzone. Biorąc pod uwagę historyczne zawirowania w naszej ojczyźnie – zabory, wojny, komunistyczne ustawy o upaństwowieniu, czyli odbierające prawo własności legalnym właścicielom, czasem jest to lektura bardzo bogata.

Jeśli chcemy dokonać zakupu nieruchomości potwierdzenie prawa do własności jest podstawą do zawarcia umowy ze zbywającym nieruchomość. Zakupienie nieruchomości od osoby, która nie posiada prawa własności, to stracone pieniądze – czasem dorobek życia. Oczywiście odzyskanie wydanych na zakup pieniędzy jest możliwe na drodze postępowania cywilnego, ale może trwać latami i zmienić nasze życie w piekło.

Gdzie i jak czytać księgę wieczystą?

Rejestry sądowe ksiąg wieczystych są dostępne dla ogółu obywateli w internetowym serwisie ksiąg lub w sądzie właściwym dla danej nieruchomości. Korzystanie z ksiąg cyfrowych jest łatwe – po wpisaniu numeru księgi mamy wgląd do wszystkich działów i możemy księgę wydrukować. Przeglądając dokument w sądzie możemy poprosić o wypis częściowy lub całkowity.

Prowadzone przez właściwy sąd rejonowy księgi mają cztery części. W dziale pierwszym są informacje o nieruchomości – rodzaj, numer działki, położenie itp. Dział drugi jest spisem właścicieli. W trzeciej części przytoczone są wszelkie ograniczenia praw rzeczowych, z wyjątkiem hipoteki, która jest treścią działu czwartego.

Każdy z działów księgi jest jednakowo ważny, więc czytając księgę nie powinniśmy niczego pominąć. Księgi wieczyste jako rejestry publiczne są jawne, ale warto pamiętać, że dla każdej z nich prowadzone są akta, do których dostęp jest ograniczony. Jeśli chcemy mieć całkowitą pewność, że nasza przyszła własność nie jest na przykład przedmiotem sądowej batalii o ustanowienie prawa do własności, albo nie toczą się wobec właściciela postępowania upadłościowe czy jakieś inne sprawy związane z obciążeniami, to powierzmy kwestię sprawdzenia nieruchomości prawnikom, na przykład notariuszowi.

Zakładanie ksiąg wieczystych

Nie każda nieruchomość księgę wieczystą posiada. Dla nowych należy taką księgę założyć – wystarczy złożyć w sądzie rejonowym odpowiedni wniosek wraz z kompletem dokumentów i wnieść opłaty sądowe.

Może zdarzyć się, że księgi nie ustanowiono nigdy dla nieruchomości starej, przekazywanej od pokoleń kolejnym spadkobiercom. Często zdarzają się takie historie na wsiach, gdzie dziedziczenie ziemi było tradycją podtrzymywaną przez dziesięciolecia bez udokumentowania księgami wieczystymi.

Podobnie może się okazać, że ksiąg wieczystych sąd nie prowadzi dla nieruchomości, której właścicielem stał ktoś przez zasiedzenie. W każdym z tych przypadków art. 35 ustawy o księgach wieczystych i hipotece narzuca obowiązek założenie księgi.