Dla wielu stawka WIBOR to po prostu nieznany skrót. Jest on jednak niezwykle ważny dla osób, które posiadają zadłużenie w bankach, bądź planują zaciągnąć kredyt konsumencki lub hipoteczny. Odzwierciedla ona bowiem wysokość oprocentowania na rynku polski oraz bezpośrednio wpływa na wysokość oprocentowania kredytów oraz pożyczek.

Warto nadmienić, że niska stawka WIBOR-u jest korzystna dla osób, które posiadają już kredyt, ponieważ przekłada się to na niewielkie oprocentowanie zadłużenia oraz mniejszą wysokość comiesięcznej raty. Wysoka stawka z kolei oznacza – analogicznie – większą ratę do spłaty.

Czym jest wskaźnik WIBOR?

WIBOR, czyli „Warsaw Interbank Offered Rate” ma za zadanie określać wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Jest on po prostu wykorzystywany przez banki w trakcie udzielania pożyczek innym instytucjom bankowym.

Jak wylicza się WIBOR?

Jak już wspomniano – WIBOR to średnia wielkość oprocentowania. Co za tym idzie – przy jego wyliczaniu odrzuca się wartości skrajne, zarówno najniższe, jak i najwyższe.

WIBOR, który jest aktualny, ma bezpośrednie przełożenie na koszty kredytów bankowych. Dlaczego? Otóż, oprocentowanie kredytu składa się z dwóch elementów – stopy WIBOR oraz marży bankowej. Pierwsza część pozwala ustalić, jakie raty klient będzie spłacać w danym okresie. W tym momencie należy wspomnieć o terminach publikacji WIBOR-u. Są to między innymi:

– WIBOR ON – depozyt na jeden dzień, od dnia zawarcia transakcji;

– WIBOR TN – na jeden dzień, począwszy od dnia następnego (roboczego);

– WIBOR SW – na tydzień, od dwóch dni od zwarcia transakcji;

– WIBOR 2W – na dwa tygodnie, począwszy od dwóch dni roboczych po zawarciu transakcji;

– WIBOR 1M – na miesiąc;

– WIBOR 3M – na trzy miesiące;

– WIBOR 6M – na sześć miesięcy;

– WIBOR 9M – na dziewięć miesięcy;

– WIBOR 1Y – na jeden rok.

Najczęstszym terminem podawanym przez instytucje bankowe jest WIBOR 3M, czyli ten, który podawany jest na trzy miesiące. Dla klientów oznacza to, że wysokość rat, które są prognozowane, nie zmienią się przez co najmniej kolejne trzy miesiące. Można również spotkać się z terminem WIBOR 6M oraz 1Y (12M). Są to prognozy podawane co sześć oraz co dwanaście miesięcy.

Jeśli zatem WIBOR jest niski, wówczas osoby posiadające zadłużenia bankowe mogą cieszyć się niskimi ratami spłat. Jeśli jest wysoki – również i wysokość rat rośnie. Warto wspomnieć, że niewielki WIBOR nie jest wyznacznikiem niskich rat w późniejszym czasie dla tych, którzy dopiero starają się o kredyt.