Zwrot podatku to jedna z lepszych rzeczy, jakie łączą nas z urzędem. Na rozliczenie PIT, czyli podatku od dochodów osobistych, mamy czas do końca kwietnia. Właśnie wtedy dowiemy się również, czy nie będziemy musieli przypadkiem dopłacać fiskusowi.

Nadpłata – to nasze prawo

Jednym z naszych praw, jako pracowników, jest obowiązkowy zwrot ze strony urzędu skarbowego należnych nam pieniędzy z podatku. Działa to w dwie strony, ponieważ my także musimy uregulować wszystkie niedopłaty, jakich dopuściliśmy się w stosunku do państwa. To nasz

obowiązek jako obywateli i musimy o nim pamiętać. Wypłacany przez urząd skarbowy zwrot podatku to jedno z podstawowych praw, jakie nam przysługują. Wszystko za sprawą obowiązków podatnika, które jasno mówią, ze musi on uregulować tylko i wyłącznie taką wysokość, która została przewidziana przepisami prawa.

Kiedy powstaje nadpłata podatku?

Z nadpłatą naszego podatku mamy do czynienia wtedy, gdy nie mieliśmy obowiązku jego zapłaty. Również wysokość wyższa, niż wymagana powoduje powstanie nadpłaty naszego podatku. Istnieje również sytuacja, w której to nasz pracodawca popełnił błąd, pobierając nienależny podatek bądź wyższy, niż wymagany. Wtedy wartość zaliczek, jakie pobrał nasz pracodawca jest wyższa, niż wysokość zobowiązania podatkowego, jakie zostało ustalone za zeszły rok podatkowy.

Ulgi podatkowe, a zwrot

Pieniądze z podatku otrzymamy również wtedy, gdy korzystaliśmy z ulg podatkowych: internetowej, na dzieci, czy na odpisy dla osób niepełnosprawnych (utrzymanie psa przewodnika). W jaki sposób otrzymujemy zwroty podatków? Są one dokonywane na dwa sposoby. Jednym z nich jest przelew na konto podatnika. Pieniądze otrzymamy również w gotówce. To my wybieramy formę zwrotu.

Czas oczekiwania na nadpłacony podatek

Zwrot następuje zawsze do 90. dni od momentu naszego rozliczenia się z fiskusem. Jeśli wiemy, że nasz zwrot będzie wysoki i spodziewamy się konkretnej sumy, warto pamiętać o tym, by nie zwlekać z oddaniem deklaracji podatkowej Rozliczmy się już w styczniu, by w lutym-marcu móc cieszyć się przelewem od fiskusa. Jeśli nie otrzymamy zwrotu w tym terminie, możemy starać się o odsetki, które wynoszą 8% w skali roku. Zwrot podatku otrzymamy również szybciej, jeśli deklarację PIT wypełnimy za pomocą internetowego formularza – jednak nawet wtedy nie można określić, jaki dokładnie jest czas oczekiwania na nasze pieniądze. W zeszłym roku z internetowej możliwości skorzystało aż 5 milionów osób, dlatego nawet w tym wypadku długi zwrot nie powinien nikogo zdziwić.