Posts Tagged ‘gospodarka’

Inwestowanie w nieruchomości

Nieruchomości to od wielu lat dźwignia napędowa światowych gospodarek. Analizując warunki europejskie można zauważyć, że inwestowanie w nieruchomości w dłuższej perspektywie czasu zawsze jest opłacalne.

Ważne jest dla czytającego aby zauważył, że mówimy o warunkach europejskich. W USA kilka lat temu pękła bańka spekulacyjna związana z tym rynkiem, a inwestorzy do dzisiaj liczą straty.

Z punktu widzenia potencjalnego inwestora wiele zależy od tego, skąd pochodzą środki. Jeżeli są to środki własne to może się okazać, że inwestowanie w giełdę jest bardziej opłacalne – choć na pewno obarczone większym ryzykiem. W przypadku, gdy nie posiadamy własnych środków, inwestowanie w nieruchomości jest o wiele prostszym rozwiązaniem.

Banki bardzo chętnie udzielają kredytów hipotecznych w przeciwieństwie do kredytów inwestycyjnych, szczególnie jeżeli inwestycją są walory jakiejś spółki.

Inwestując w nieruchomości inwestor musi wiedzieć, że jest to inwestycja długoterminowa i  związana z pewnymi kosztami dodatkowymi. Uniknięcie dodatkowych kosztów – jak np: podatek od sprzedaży jest możliwe jedynie w pewnych przypadkach. Warto jest również zastanowić się w jaki sposób będziemy rozliczali koszty związane z dostosowanie, utrzymaniem i ewentualnymi przychodami związanymi z nieruchomością.

Inwestując w nieruchomości mamy dwa przyszłe źródła dochodu. Jest to możliwość sprzedaży z zyskiem. W praktyce wartość nieruchomości w dłuższej perspektywie zawsze wzrośnie. Trzeba się jednak liczyć, że ewentualną sprzedaż należy dokonać w momencie dobrej koniunktury na rynku nieruchomości.

Z drugiej strony można czerpać zyski z wynajmu. Są to dochody na wysokim poziomie, które w perspektywie długoterminowej przyniosą spory zysk. Jeżeli zamierzamy czerpać dochód z wynajmu należy zwrócić uwagę na lokalizację ponieważ to ona w głównej mierze wpłynie na rentowność inwestycji.

Łącząc te dwa źródła dochodu powstaje produkt inwestycyjny, który przynosi zadowalający zysk zarówno w krótkiej jak i długiej perspektywie czasu. Dodatkowo poprzez amortyzację nieruchomości można uniknąć podatku od wynajmu.

Kupując nieruchomość można znaleźć ciekawą ofertę jeżeli sprzedającemu zależy na czasie bądź jest niekorzystna sytuacja na rynku.