Posts Tagged ‘inwestycja’

Otwarty Fundusz Inwestycyjny

Zgromadzenie oszczędności nie jest w dzisiejszych czasach zadaniem łatwym. Większość z nas żyje z miesiąca na miesiąc i nadmiar gotówki chętnie przeznacza na mniejsze lub większe przyjemności.

Oszczędzanie wymaga poświęceń i wytrwałości. Jeśli wiec jesteśmy, szczęśliwymi, posiadaczami nadmiaru gotówki powinniśmy pozwolić pieniądzom pomnażać się. Inwestowanie wcale nie musi wiązać się z ryzykiem ani posiadaniem dużej wiedzy specjalistycznej. Dobrym rozwiązaniem jest przystąpienie do Otwartego Funduszu Inwestycyjnego. Zasady funkcjonowania funduszu reguluje ustawa. Nadaje ona Funduszom Inwestycyjnym osobowość prawną i umożliwia jego uczestnikom współinwestowanie środków pieniężnych.

Według ustawy jedynym przedmiotem działalności funduszy jest lokowanie środków finansowych w papiery wartościowe, instrumenty rynku finansowego oraz inne prawa majątkowe. Lokowaniem środków zajmują się specjaliści, dużo bardziej skuteczni niż indywidualni inwestorzy. Członkiem Otwartego Funduszu Inwestycyjnego może zostać każdy (osoby fizyczne, osoby prawne oraz instytucje nie posiadające osobowości prawnej) poprzez nabycie jednostek uczestnictwa. Zainwestowanie środków pieniężnych w OFI jest bezpiecznym rozwiązaniem. Jednostki uczestnictwa możemy zakupić w każdym momencie istnienia funduszu a OFI jest zobowiązany do ich odkupienia na naszą prośbę. Oznacza to, że Fundusz musi być gotowy, w każdym momencie, do wypłaty środków swoim członkom dlatego też inwestuje w płynne instrumenty finansowe. Cena jednostek uczestnictwa ustalana jest codziennie.

Wartość funduszu można łatwo policzyć mnożąc cenę jednostek uczestnictwa przez ich ilość. Liczba jednostek uczestnictwa jest zmienna. Im więcej członków funduszu tym jednostek więcej. Zbywana jednostka uczestnictwa pomniejsza ogólną ich liczbę. Wynika to z tego, że jednostki uczestnictwa nie są papierami wartościowymi. Nie można ich odsprzedać innej osobie. Dopuszczalne jest jedynie ich dziedziczenie. Możliwe jest również ich dzielenie. Możemy zatem zostać właścicielem np. połowy jednostki uczestnictwa.Inwestując w OFI nie możemy się spodziewać ani szybkich ani dużych zysków. Jest to idealne rozwiązanie dla osób obawiających się ryzyka inwestycyjnego oraz tych którzy lubią mieć ciągły dostęp do swoich pieniędzy. Inwestowanie w OFI nie wymaga zamrażania pieniędzy jak lokata czy Zamknięty Fundusz Inwestycyjny. Warto więc zainwestować w OFI i zawsze znać sumę swoich oszczędności.

Inwestowanie w nieruchomości

Nieruchomości to od wielu lat dźwignia napędowa światowych gospodarek. Analizując warunki europejskie można zauważyć, że inwestowanie w nieruchomości w dłuższej perspektywie czasu zawsze jest opłacalne.

Ważne jest dla czytającego aby zauważył, że mówimy o warunkach europejskich. W USA kilka lat temu pękła bańka spekulacyjna związana z tym rynkiem, a inwestorzy do dzisiaj liczą straty.

Z punktu widzenia potencjalnego inwestora wiele zależy od tego, skąd pochodzą środki. Jeżeli są to środki własne to może się okazać, że inwestowanie w giełdę jest bardziej opłacalne – choć na pewno obarczone większym ryzykiem. W przypadku, gdy nie posiadamy własnych środków, inwestowanie w nieruchomości jest o wiele prostszym rozwiązaniem.

Banki bardzo chętnie udzielają kredytów hipotecznych w przeciwieństwie do kredytów inwestycyjnych, szczególnie jeżeli inwestycją są walory jakiejś spółki.

Inwestując w nieruchomości inwestor musi wiedzieć, że jest to inwestycja długoterminowa i  związana z pewnymi kosztami dodatkowymi. Uniknięcie dodatkowych kosztów – jak np: podatek od sprzedaży jest możliwe jedynie w pewnych przypadkach. Warto jest również zastanowić się w jaki sposób będziemy rozliczali koszty związane z dostosowanie, utrzymaniem i ewentualnymi przychodami związanymi z nieruchomością.

Inwestując w nieruchomości mamy dwa przyszłe źródła dochodu. Jest to możliwość sprzedaży z zyskiem. W praktyce wartość nieruchomości w dłuższej perspektywie zawsze wzrośnie. Trzeba się jednak liczyć, że ewentualną sprzedaż należy dokonać w momencie dobrej koniunktury na rynku nieruchomości.

Z drugiej strony można czerpać zyski z wynajmu. Są to dochody na wysokim poziomie, które w perspektywie długoterminowej przyniosą spory zysk. Jeżeli zamierzamy czerpać dochód z wynajmu należy zwrócić uwagę na lokalizację ponieważ to ona w głównej mierze wpłynie na rentowność inwestycji.

Łącząc te dwa źródła dochodu powstaje produkt inwestycyjny, który przynosi zadowalający zysk zarówno w krótkiej jak i długiej perspektywie czasu. Dodatkowo poprzez amortyzację nieruchomości można uniknąć podatku od wynajmu.

Kupując nieruchomość można znaleźć ciekawą ofertę jeżeli sprzedającemu zależy na czasie bądź jest niekorzystna sytuacja na rynku.