Posts Tagged ‘inwestycje niefinansowe’

Inwestycje niefinansowe – materiałowe

Inwestycje kojarzą się zawsze z pieniędzmi. Na pytanie – w co inwestować? – pierwsze co przychodzi na myśl to akcje, obligacje innymi słowy wszelkie instrumenty finansowe. Inwestujemy pieniądze aby osiągnąć ich coraz więcej i więcej… Jednak definicja inwestycji określa je jako korzyści przyszłych okresów. Jednoznacznie stwierdza korzyści ale nie ogranicza ich tylko do korzyści finansowych. Każda inwestycja nie będąca finansową zwana jest inwestycją rzeczową.

Korzyści z inwestycji rzeczowych nie koniecznie przekładają się na pieniądze. Przedmiotem tych inwestycji są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Przedsiębiorstwa inwestując np. w nowe maszyny lub urządzenia oczekują korzyści w postaci zmniejszenia kosztów napraw starych maszyn w przyszłości.
Takie inwestycje zwane są odtworzeniowymi.

Przedsiębiorstwa inwestując w nowe linie technologiczne, urządzenia ich restrukturyzację czy przebudowę oczywiście oczekują większych zysków. Jednak trudno jest je określić i wskazać okres zwrotu inwestycji. Inwestycje w instrumenty finansowe dają jednoznaczne wyniki. Wiemy kiedy osiągnęliśmy zysk i jakiej wielkości.
Inwestycje materialne mają istotny wpływ na wyniki finansowe firmy ale nie da się ich tak łatwo określić i należy o wiele dłużej czekać na ich rezultaty. Często inwestycje niefinansowe decydują o „być czy nie być” firmy.
Obejmują one takie zagadnienia jak kwestie techniczne, technologiczne lub organizacyjne. Inwestowanie w sprzęt to jedno, większe korzyści może jednak dać zmiana procesu technologicznego, wprowadzenie nowego systemu informatycznego, udoskonalenie procesu kontroli jakości itp.

Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają i w przypadku inwestycji niefinansowych są one jedynie środkiem do osiągnięcia celu niefinansowego. A ten pozwala osiągnąć zyski.

Reasumując inwestycje niefinansowe pozwalają pomnożyć środki finansowe jednak bardziej „okrężną” drogą niż inwestycje finansowe.