Posts Tagged ‘pomnażanie’

Otwarty Fundusz Inwestycyjny

Zgromadzenie oszczędności nie jest w dzisiejszych czasach zadaniem łatwym. Większość z nas żyje z miesiąca na miesiąc i nadmiar gotówki chętnie przeznacza na mniejsze lub większe przyjemności.

Oszczędzanie wymaga poświęceń i wytrwałości. Jeśli wiec jesteśmy, szczęśliwymi, posiadaczami nadmiaru gotówki powinniśmy pozwolić pieniądzom pomnażać się. Inwestowanie wcale nie musi wiązać się z ryzykiem ani posiadaniem dużej wiedzy specjalistycznej. Dobrym rozwiązaniem jest przystąpienie do Otwartego Funduszu Inwestycyjnego. Zasady funkcjonowania funduszu reguluje ustawa. Nadaje ona Funduszom Inwestycyjnym osobowość prawną i umożliwia jego uczestnikom współinwestowanie środków pieniężnych.

Według ustawy jedynym przedmiotem działalności funduszy jest lokowanie środków finansowych w papiery wartościowe, instrumenty rynku finansowego oraz inne prawa majątkowe. Lokowaniem środków zajmują się specjaliści, dużo bardziej skuteczni niż indywidualni inwestorzy. Członkiem Otwartego Funduszu Inwestycyjnego może zostać każdy (osoby fizyczne, osoby prawne oraz instytucje nie posiadające osobowości prawnej) poprzez nabycie jednostek uczestnictwa. Zainwestowanie środków pieniężnych w OFI jest bezpiecznym rozwiązaniem. Jednostki uczestnictwa możemy zakupić w każdym momencie istnienia funduszu a OFI jest zobowiązany do ich odkupienia na naszą prośbę. Oznacza to, że Fundusz musi być gotowy, w każdym momencie, do wypłaty środków swoim członkom dlatego też inwestuje w płynne instrumenty finansowe. Cena jednostek uczestnictwa ustalana jest codziennie.

Wartość funduszu można łatwo policzyć mnożąc cenę jednostek uczestnictwa przez ich ilość. Liczba jednostek uczestnictwa jest zmienna. Im więcej członków funduszu tym jednostek więcej. Zbywana jednostka uczestnictwa pomniejsza ogólną ich liczbę. Wynika to z tego, że jednostki uczestnictwa nie są papierami wartościowymi. Nie można ich odsprzedać innej osobie. Dopuszczalne jest jedynie ich dziedziczenie. Możliwe jest również ich dzielenie. Możemy zatem zostać właścicielem np. połowy jednostki uczestnictwa.Inwestując w OFI nie możemy się spodziewać ani szybkich ani dużych zysków. Jest to idealne rozwiązanie dla osób obawiających się ryzyka inwestycyjnego oraz tych którzy lubią mieć ciągły dostęp do swoich pieniędzy. Inwestowanie w OFI nie wymaga zamrażania pieniędzy jak lokata czy Zamknięty Fundusz Inwestycyjny. Warto więc zainwestować w OFI i zawsze znać sumę swoich oszczędności.

Inwestycja w złoto

Jeszcze 5 lat temu inwestycja w złoto była postrzegana jako oznaka snobizmu, bądź zbyt daleko idącej ostrożności. Dzisiaj sytuacja wygląda już zupełnie inaczej.

Jak pokazały ostatnie lata świat inwestycji jest zmienny, a realny zysk zależy w głównej mierze od szybkich i dobrych decyzji. Nawet inwestycja w dobrze zapowiadającą się spółkę może być złym krokiem w przypadku kryzysu na skalę światową.

W takiej sytuacji okazuje się, że rynek rządzi się własnymi prawami a cena akcji nie odzwierciedla faktycznych możliwości spółek. Historia pokazuje, że zawsze w czasie kryzysu inwestowanie w złoto jest opłacalne. I nie jest to tylko zabezpieczenie posiadanego majątku lecz jego pomnażanie. Jeżeli 5 lat temu inwestor zainwestował w złoto to, jak podaje OVB Allfinanz, do dnia dzisiejszego pomnożył swoje pieniądze o 160%. Jest to naprawdę niezły wynik jak na 5 lat. Należy przy tym zaznaczyć, że jest to bardzo bezpieczna lokata kapitału.

Inwestowanie w złoto można podzielić na dwa przypadki:

Pierwszym i dla większości, szczególnie nie związanej mocno z giełdą,  bardziej naturalnym, jest inwestowanie w fizyczny kruszec. Jest bardzo wiele instytucji, które oferują zakup kruszcu w sztabkach. Większośc banków ma w sojej ofercie takie produkty i od kilku lat zauważają znaczny wzrost sprzedaży. Takie inwestowanie jest bezpieczne i odporne na kryzys.

Drugim typem inwstowania w złoto jest inwestowanie w spółki wydobywacze oraz kontrakty terminowe. Takie inwestycje, moga przynieść większy zysk, ale obarczone są ryzykiem i nie są odporne na kryzys. W realjach kryzysu nawet dobrze procsperująca spółka może mieć problemy związane z niedowartościowaniem.