Posts Tagged ‘wino’

Inwestowanie w wino

Choć wydaje się to nieprawdopodobne inwestować można w wino.

Zyski są wysokie a ryzyko prawie żadne.

Miłośnicy tego trunku pewnie zacierają ręce jednak chcąc dużo zyskać, od konsumpcji lepiej się wstrzymać. Ilość corocznie produkowanych butelek wina jest ograniczona.
Wzrost popytu wcale nie wiąże się ze wzrostem podaży. Pola winorośli mają ograniczoną powierzchnię i są w stanie wydać ograniczone plony. A zatem i ilość butelek jest ograniczona. Nie wszędzie można hodować odpowiednie szczepy winorośli. Te najznakomitsze pochodzą  głównie z Francji ale również Toskanii, Burgundii a nawet USA.

Wina, w które się inwestuje należą do najwyżej ocenianych przez krytyków win.  To oni decydują o jakości i wartości konkretnego trunku. Im więcej win z jednego rocznika zostanie skonsumowana, tym większą wartość przedstawiać będą pozostałe. A jeśli zaznaczymy, że wino im dojrzalsze tym lepsze to corocznie ich wartość wzrasta nieproporcjonalnie. Niestety na inwestowanie w wina mogą sobie pozwolić nieliczni.

Optymalna kwota przeznaczona na inwestycje powinna wynosić ok 25 000 zł, minimum  połowę tej kwoty. Zysków możemy się spodziewać na poziomie powyżej 100 % i poczekać powinniśmy na nie średnio 5 lat. Grono inwestorów w wino stale rośnie. Tym samym rosną ceny i zyski. Pamiętajmy o tym za każdym razem gdy otwieramy butelkę wina, szczególnie jeśli jest to wino „z górnej półki”.