Polskie prawo cywilne bardzo dokładnie chroni najemców przed nieuczciwym postępowaniem osób wynajmujących im nieruchomości. Dlatego też bardzo dokładnie określone są warunki, w jakich może dojść do wypowiedzenia umowy najmu: https://kapitalni.org/pl/artykuly/wypowiedzenie-umowy-najmu-na-czas-okreslony,73,543. Dzięki temu znacznie minimalizuje się ryzyko tego, że na bruk zostaną wyrzucone osoby, które kompletnie na to nie zasługują i są chronione umową. Są jednak sytuacje, w jakich to wynajmujący może złożyć wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym. Warto o nich wiedzieć.

Kiedy można złożyć wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym?

Najemca, który nie uregulował opłat za dwa kolejne okresy rozliczeniowe, może spodziewać się tego, że wynajmujący przedstawi mu wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym. Prawo jednak wyraźnie określa, że wcześniej wynajmujący zobowiązany jest uprzedzić o zamiarze złożenia wypowiedzenia oraz dać najemcy kolejny miesiąc na zapłacenie wszystkich należności.

Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym może także zostać złożone w sytuacji, w której najemca wynajmuje lokal komuś innemu i nie uzyskał wcześniej pisemnej zgody właściciela na takie postępowanie. Lokal będzie musiał opuścić także ten najemca, który znacznie utrudnia życie innym mieszkańcom i nie reaguje na kolejne upomnienia.

Wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym może spodziewać się także najemca, który używa rzeczy znajdujących się w mieszkaniu w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem lub umową. Jeśli taka osoba kompletnie nie reaguje na kolejne upomnienia, a rzeczom grozi uszkodzenie lub trwałe zepsucie, wynajmujący może zdecydować się na wypowiedzenie umowy.

Co w przypadku umowy na czas określony?

Umowa najmu na czas określony jest o tyle ciężkim przypadkiem, że jeśli nie zostaną w niej określone konkretne warunki wypowiedzenia i sytuacje, w jakich będzie ono możliwe, to wypowiedzenie umowy najmu będzie zwyczajnie bezzasadne.

Najemca, który w takiej sytuacji otrzyma wypowiedzenie umowy najmu, może dochodzić swoich praw przed sądem i ubiegać się o odszkodowanie.

Jakie informacje powinno zawierać pisemne wypowiedzenie umowy najmu?

Sporządzone na piśmie wypowiedzenie umowy najmu powinno zawierać miejscowość i datę sporządzenia wypowiedzenia, dane wynajmującego i najemcy, podstawę oraz uzasadnienie wypowiedzenia umowy, adres nieruchomości oraz datę, do której umowa będzie obowiązywać. Warto zadbać o to, by wypowiedzenie umowy najmu zostało sporządzone zgodnie z wymogami i prawem, ponieważ w razie czego zamyka ono drugiej stronie drogę do dochodzenia bezzasadnych roszczeń przed sądem.